Loading
Zajedničke zbirke

Zbirka stručne literature i periodike

Zbirku čini odabrana domaća i strana stručna literatura i periodika vezana za povijesni razvitak telekomunikacija i pošte te periodika i službeni listovi ptt poduzeća koja daje uvid u razvoj i funkcioniranje tih djelatnosti od 1860-tih nadalje, kao i stručna filatelistička literatura. Pruža uvid u načine širenja saznanja o novim telekomunikacijskim tehnologijama u prošlosti i educiranja novih generacija stručnjaka.

Izdvojeni eksponati