Loading

O muzeju

Kontakt
Draškovićeva 26,
10 000 Zagreb

+385 (01) 4911589
+385 (099) 2271692
htmuzej@t.ht.hr

HT muzej
Specijalizirani telekomunikacijsko-poštanski muzej u sastavu kompanije Hrvatski Telekom d.d.

Stručno muzejsko osoblje
Vesna Lipovac, viši kustos

Djelatnost

HT muzej u Zagrebu je specijalizirana muzejska ustanova koja se bavi istraživanjem i posredovanjem znanja o razvitku i značaju organizirane komunikacije na daljinu kroz povijest. Svojim djelovanjem pridonosi svijesti da su komunikacije na daljinu, konkretizirane kroz djelatnost telekomunikacija i pošte, važan čimbenik razvitka društva i nužni uvjet njegova napretka. Kao jedini muzej te vrste u Hrvatskoj, HT muzej ima zadaću da stručno obrađuje, izlaže i publicira muzejsku građu i dokumentaciju vezanu uz povijest telekomunikacija i pošte u Hrvatskoj, a njegov opsežan fundus broji više desetaka tisuća jedinica muzejske, arhivske i knjižne građe iz telekomunikacijske i poštanske povijesti.

Muzej organizacijski funkcionira unutar Hrvatskog Telekoma d.d., vodećeg pružatelja telekomunikacijskih usluga u državi i pravnog sljednika nekadašnjeg osnivača Muzeja u području telekomunikacijske djelatnosti. U takvom okruženju HT muzej predstavlja most između prošlih i budućih telekomunikacijskih tehnologija.

Tijekom 70 godina svoga postojanja muzej kontinuirano organizira tematske izložbe i publicira stručne i znanstvene radove na teme iz povijesti telekomunikacija i pošte, sudjeluje u zajedničkim manifestacijama hrvatskih muzeja, bavi se muzejsko-pedagoškim aktivnostima i na taj način izgrađuje kvalitetan i trajan odnos sa svojim korisnicima. Brine o medijskoj vidljivosti vlastitih muzejskih aktivnosti kao i pristupačnosti svojih sadržaja mlađim generacijama kroz primjenu digitalnih tehnologija i interaktivnog pristupa.


HT muzej obavlja svoju djelatnost prema Zakonu o muzejima i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske vezanim za kulturna dobra. Djeluje unutar sustava hrvatskih muzeja, a više njegovih zbirki je upisano na Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Misija

Očuvanje svih postignuća u procesima komunikacija na daljinu vezanih uz Republiku Hrvatsku te prezentiranje povijesnog nastanka, razvitka i dosega takvih komunikacija.

Kroz svoje djelovanje podizati svijest o tome da na čvrstim temeljima povijesno značajnih komunikacijskih tehnika počiva razvoj suvremenih telekomunikacijskih tehnologija, kao i ukupna transformacija prema modernom digitalnom društvu.

Promicati novitete u komunikacijama na daljinu putem demonstriranja novih mogućnosti, opreme i dostignuća putem posebnih izložbi, demonstracija rada, predavanja; posebnim oblicima rada interpretirati prednosti novih telekomunikacijskih tehnologija te koristiti takve načine promidžbe koji uključuju povijesnu i razvojnu komponentu komuniciranja na daljinu

Orijentiranost prema svim uzrastima i profilima posjetitelja kako bi se kod njih razvila svijest o značenju, razvitku i dometima komunikacija na daljinu i njihovih organizacijskih oblika, posebice u Hrvatskoj, te proširilo znanje i unaprijedilo razumijevanje njihova funkcioniranja i rada.

Povijest

1953.

Muzej je osnovan pod nazivom PTT muzej prema osnivaču, čija osnovna djelatnost uključuje poštu, telegraf i telefon. Prilikom osnivanja Muzej je smješten u Poštansko-brzojavnu palaču u zagrebačkoj Jurišićevoj ulici izgrađenu 1904. godine.

1991.

Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske poštanski i telekomunikacijski promet se 1991. godine organizira u jedinstveno javno poduzeće pod nazivom Hrvatska pošta i telekomunikacije d.d., uslijed čega dolazi do promjene imena muzeja u HPT muzej.

1997.

Muzej se otvara za javnost. Stalna izložba nudi sažet povijesni pregled prijenosa vijesti na hrvatskom području, koji obuhvaća ključne momente, ljude i događaje iz bogate povijesti pošte i telekomunikacija. Korisnicima je od tada dostupna i muzejska knjižnica.

1999.

Razdvajanjem javnog poduzeća Hrvatska pošta i telekomunikacije d.d. na dva društva (Hrvatska pošta d.d. i Hrvatske telekomunikacije d.d.) Muzej sa cjelokupnom svojom građom pripada Hrvatskim telekomunikacijama d.d. i mijenja ime u HT muzej.

2020.

Zbog posljedica potresa u Zagrebu HT muzej se zatvara za javnost na neodređeno vrijeme. Kontinuitet izložbenih aktivnosti HT muzej nastavlja u drugim muzejima i kulturnim institucijama, prvenstveno kroz suradnju s Tehničkim muzejom Nikola Tesla.