Loading
Telekomunikacijske zbirke

Zbirka mobitela

Zbirka mobitela obuhvaća mobilne telefonske aparate korištene u Hrvatskoj od samih početaka razvoja komercijalnih mobilnih mreža početkom 1990-tih godina do danas. Tehnološki zahvaća nekoliko generacija razvitka mobilnih mreža, počevši sa analognom mobilnom telefonijom u kojoj su se koristili prvi masivni, teški i skupi uređaji. Prati transformaciju mobitela od uređaja koji pruža isključivo govorne usluge do multifunkcionalnog uređaja koji u sebi objedinjava sve najvažnije komunikacijske funkcije dostupne korisniku u 21. stoljeću. Zbirka mobitela ima nekoliko stotina jedinica građe, a pod nazivom Zbirka pokretne telefonije uvrštena je na Listu zaštićenih kulturnih dobara RH.

Izdvojeni eksponati