Loading

Knjižnica i arhiva

Muzej čuva opsežnu arhivsku građu, te knjižnicu s fondom od gotovo 20 000 primjeraka i velikim izborom poštansko-telekomunikacijskih publikacija i referentne knjižne građe.

O knjižnici

Današnji fond knjižnice čini literatura za proučavanje povijesnog razvitka pošte, telegrafa i telefona, stručne knjige i ostale publikacije o pošti i telekomunikacijama, službena ptt glasila, publikacije ptt organizacija i udruga, filatelistička stručna literatura, (priručnici, godišnjaci, katalozi maraka, aukcijski katalozi), referentna knjižna građa (enciklopedije, leksikoni, rječnici), muzeološka literatura (stručne knjige i časopisi, katalozi izložaba i dr ), publikacije srodnih europskih poštansko-telekomunikacijskih muzeja, ali i brojne druge publikacije koje obuhvaćaju područje opće kulture, umjetnosti, znanosti i tehnike.