Loading
Vijesti

Izložba Od tabule do tableta - pregled telekomunikacijskih tehnika kroz povijest

01. 03. 2024.

28.02.2024. otvorena je u Tehničkom muzeju Nikola Tesla nova izložba s temom iz povijesti telekomunikacija ostvarena u suradnji muzeja domaćina i našeg HT muzeja. Radi se o izložbi Od tabule do tableta koja daje pregled telekomunikacijskih tehnika predstavljenih kroz karakteristične telekomunikacijske uređaje koji su obilježili dio 19. i čitavo 20. stoljeće.

Povod izložbi bile su neke značajne obljetnice početaka interneta u Hrvatskoj koje su prethodile samoj izložbi, ali i neke koje nas tek očekuju. Tako je 17. studenog 1992. službeno puštena u rad hrvatska akademska i istraživačka računalno komunikacijska mreža utemeljena na IP protokolu te se taj dan uzima kao rođendan interneta u Hrvatskoj. U 1993. Hrvatska je dobila nacionalnu internetsku domenu (.hr), što je bilo ekvivalent međunarodnom priznanju Hrvatske u virtualnom (kibernetičkom) svijetu. Kao javno dostupna usluga krajem 1995. uključena je u eksperimentalni rad usluga HPT Internet, koja je u veljači 1996. uključena i u komercijalni rad. Internet je nedvojbeno postavio novu paradigmu u načinu na koji komuniciramo sa svijetom te prikupljamo informacije o najrazličitijim temama – od onih vezanih za obrazovanje i posao, do onih vezanih uz slobodno vrijeme i zabavu.

Ipak, povijesni razvoj komunikacija na daljinu bio je mukotrpan i spor. Izložba je zamišljena na način da prikaže različite tehnike prijenosa informacija prisutne na tlu Hrvatske od antike do danas. Ilustrirane su sve ključne etape u povijesnom razvoju: od glasnika pješaka i konjanika rimskog „cursusa publicusa“, preko čuvenih dubrovačkih ranonovovjekovnih glasnika i optičkog telegrafa Claudea Chappea, do primjene elektromagnetskog brzojava koji je na prijelomu 19. stoljeća simbolično označio početak modernih telekomunikacija. Nadalje, prikazani su svi podtipovi telegrafije u 19. i 20. stoljeću i to: Morseov telegraf, Hughesov slovotiskajući telegraf, Baudotov telegraf, teleprinteri i kao vrhunac razvoja telegrafije – fototelegraf, koji je služio za prijenos fotografija na daljinu. Pojavom računala i izgradnjom mreža utemeljenih na principu komutacije paketa, uz široku primjenu osobnih računala kreiraju se preduvjeti za pojavu interneta, koji je transformirao našu svakodnevnicu. Osim najpoznatijih osobnih računala iz vremena početaka interneta u Hrvatskoj, prikazani su različiti komutacijski uređaji koji su omogućavali podatkovni prijenos, a među njima i oprema pomoću koje se Hrvatska prvi put spojila na internet te postala dio svjetske informacijske magistrale.

Uzvanicima na otvorenju dobrodošlicu je poželjela ravnateljica Tehničkog muzeja Nikola Tesla, a izložbu je službeno otvorila ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje pri Ministarstvu kulture i medija Anuška Deranja Crnokić. Autori izložbe su viši kustos Goran Rajič (Tehnički muzej Nikola Tesla) i viša kustosica Vesna Lipovac (HT muzej). Za oblikovanje izložbe zaslužna je Barbara Blasin, a za tehnički postav izložbe Hrvoje Đukez.

Izložbu je moguće razgledati do kraja kolovoza ove godine.