HT

Izložba Mobilna Revolucija dio je postava HT Muzeja pošte i telekomunikacija u Zagrebu.

O muzeju

HT muzej u Zagrebu je specijalizirana muzejska ustanova čija je temeljna zadaća sakupljanje, obrađivanje, čuvanje, izlaganje i publiciranje muzejske građe i dokumentacije vezane uz povijest telekomunikacija i pošte u Hrvatskoj, kao i proučavanje razvitka i značaja organizirane komunikacije kroz povijest uopće. Opsežan fundus HT muzeja broji preko 70 000 jedinica muzejske, arhivske i knjižne građe iz telekomunikacijske i poštanske povijesti.

Osnovan je 1953. godine pod nazivom PTT muzej prema osnivaču čija je osnovna djelatnost bila pošta, telegraf i telefon. S promjenama imena i statusa osnivača mijenjalo se i ime Muzeja (PTT / HPT / HT muzej). Prilikom osnutka Muzej je smješten u Poštansko-brzojavnu palaču u središtu Zagreba izgrađenu 1904. godine. Muzej je otvoren za javnost 1997. godine.

Muzejska građa HT muzeja organizirana je u muzejske zbirke unutar 3 odjela. Telekomunikacijski odjel sadrži građu koja prikazuje razvoj telekomunikacija u Hrvatskoj od izgradnje prve brzojavne linije, 1850. godine, prve telefonske veze 1881. godine, prve javne telefonske mreže 1887. godine, prve mobilne mreže 1991. godine, te razvoj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj do danas. Zbirke unutar ovog odjela sadrže veliki izbor svih poznatih vrsta telefona, mobitele, telegrafe, dijelove i cjeline telefonskih centrala, mjerne instrumente, računala, i dr. Poštanski odjel Muzeja čuva građu koja prikazuje višestoljetnu organizaciju i razvoj poštanske djelatnosti na području Hrvatske: poštanske škrinje i sandučiće, poštanske uniforme, razglednice, čestitke, i dr. Zbirke unutar Filatelističkog odjela sadrže hrvatske i inozemne poštanske marke i ostale poštansko-filatelističke vrijednosti, pisma, žigove i sl. Po broju jedinica muzejske građe najveća je Zbirka inozemnih poštanskih maraka. Muzej čuva i opsežnu arhivsku građu, a ima i knjižnicu s fondom od gotovo 20 000 primjeraka, s velikim izborom poštansko-telekomunikacijske stručne literature, telefonskih imenika i referentne knjižne građe.

Djelatnost HT muzeja podrazumijeva stručnu i znanstvenu obradu muzejskih predmeta i njihovu sistematizaciju u zbirke, preventivnu i trajnu zaštitu muzejske građe i dokumentacije, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Rezultat ovih istraživanja su i mnogobrojne muzejske izložbe organizirane u prostoru Muzeja i izvan njega, te prigodne tiskane publikacije koje su trajno dostupne javnosti.

HT muzej je muzejska ustanova državnog djelokruga koja obavlja svoju djelatnost prema Zakonu o muzejima i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske vezanim za kulturna dobra. Djeluje unutar sustava hrvatskih muzeja, a njegove zbirke su upisane na Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Kontakt

HT muzej
Draškovićeva 26
10 000 Zagreb
Tel: 01 4911 589
E-mail: htmuzej@t.ht.hr